Categorieën
Belastingen

Makkelijk verdiend als ZZP’er: de middelingsregeling

Zo’n 300.000 Nederlanders met een wisselend inkomen laten honderden tot duizenden euros liggen waar zij via de middelingsregeling recht op hebben. Van deze 300.000 Nederlanders zijn circa 98.000 ZZPer. 

Wat is het?

Belasting middeling is er voor mensen met een wisselend inkomen. Met belasting middeling bereken je het gemiddelde inkomen over 3 jaar. Vaak zal het gemiddelde inkomen in een lager belastingtarief vallen dan het hoogste inkomen in deze periode. Hierdoor heb je meer belasting betaald dan je over dat gemiddelde inkomen had moeten betalen. Het verschil kun je terugkrijgen van de Belastingdienst.

Middeling voor ZZP’ers

Vooral (startende) ZZP’ers hebben te maken met een sterk wisselend jaarinkomen. Zij hebben dan ook vaak recht op teruggaaf

Voorwaarden middelingsregel

  • Je beschikt over 3 opeenvolgende definitieve aanslagen of het correcte jaarinkomen op basis van je jaaropgave;
  • Aangezien je vaker de mogelijkheid hebt om te middelen, is de voorwaarde dat de gebruikte jaren elkaar niet overlappen;
  • De aanvraag betreft altijd 3 opeenvolgende kalenderjaren;
  • De aanvraag dient te worden gedaan binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag definitief is geworden;
  • Je hebt de 3 jaren waarover je de middeling wilt aanvragen belasting betaald in Nederland
  • Er geldt een drempel van € 545 (2017) voordat je eventueel belasting terug krijgt

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom?

Op de website van de belastingdienst staat uitgelegd hoe je kunt berekenen of je via de middelingsregeling recht hebt op teruggaaf. Zie hier voor meer info over belastingteruggaaf bij middeling berekenen >>>

Zorg dat je op tijd een berekening maakt zodat je binnen de termijn van de laatste definitieve aanslag van de middelingsjaren een verzoek indient. Wanneer je twijfelt welke jaren je in je berekening mee moet nemen kun je uitgaan van de voorlopige aanslagen zodat je tijdig kunt indienen.