Categorieën
Belastingen

ZZP & de zelfstandigenaftrek

Om gebruik te kunnen maken van zelfstandigenaftrek moet je door de fiscus worden aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting en aan het urencriterium voldoen.

Wat is de zelfstandigen aftrek?

De zelfstandigenaftrek is een interessante fiscale aftrekpost voor ZZP’ers en levert een vermindering van de te betalen inkomstenbelasting. De zelfstandigenaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek en bedraagt € 5.030 (2023), welke je van je winst af mag trekken.

Heb je een hoog inkomen dan wordt de aftrek van je zelfstandigenaftrek beperkt (43% in 2021, afbouwend naar 37,05% in 2023). Dit is onderdeel van de belastingmaatregel ‘Afbouw tarief aftrekposten‘.

Over je winst betaal je uiteindelijk je belasting, dus hoe lager deze is, hoe minder belasting je betaalt, des te hoger is je netto inkomen.

Wanneer je winst in een jaar niet hoog genoeg is om de zelfstandigenaftrek volledig toe te passen dan mag je deze nog 9 jaar lang meenemen en verrekenen. Handig als je in een jaar een hoge winst maakt, zo kun je deze extra ‘dempen’.

Verlaging zelfstandigenaftrek

De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt in snel tempo verlaagd, van € 5.030 in 2023 naar € 900 in 2025. De achterliggende reden is om het verschil in beloning tussen werknemers en zelfstandigen kleiner te maken. Netto, onderaan de streep zou je hier weinig van moeten merken omdat in dezelfde periode de arbeidskorting wordt verhoogd (deze mag je ook aftrekken op je belastbare winst) en de inkomstenbelasting wordt verlaagd.

Voorwaarden zelfstandigenaftrek

Je komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek als je:

De zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan het bedrag van de winst, behalve wanneer je ook recht hebt op de startersaftrek.

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek die je 3x mag toepassen in de eerste 5 jaar dat je ondernemer bent. Wanneer de combinatie van zelfstandigenaftrek en startersaftrek groter zijn de je winst, heb je een verlies dat je mag verrekenen met andere inkomsten uit werk & woning.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

De Belastingdienst bepaalt met deze criteria of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent:

  • Je maakt winst of hebt het doel om winst te maken.
  • Je voert je werkzaamheden zelfstandig uit.
  • Je beschikt over kapitaal (geld) in je onderneming.
  • Je werkt voldoende uren in je onderneming.
  • Je hebt meerdere opdrachtgevers (meestal meer dan 3 per jaar).
  • Je presenteert je als ondernemer.
  • Je loopt ondernemersrisico.
  • Je bent aansprakelijk voor de schulden van je onderneming.

Voldoe je niet aan deze criteria? Dan ben je voor de Belastingdienst geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je kunt dan overigens wel btw-plichtig zijn. Lees hier meer over de criteria om als ondernemer voor de inkomstenbelasting te worden aangemerkt.

Urencriterium

Het urencriterium is een tweede voorwaarde voor de zelfstandigenaftrek. Werk je minimaal 1.225 uren per jaar voor je eigen bedrijf? En besteed je meer dan 50% van je totale arbeidstijd aan je onderneming? Dan voldoe je aan het urencriterium. Er zijn meer activiteiten dan je denkt die je aan het urencriterium mag toeschrijven,  lees hier meer over de ins- en outs van het urencritrium.