Categorieën
Belastingen

ZZP & Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een verzameling van verschillende aftrekposten die je als eenmanszaak op je winst in mindering mag brengen. Daarmee verlaag je het bedrag dat je aan inkomstenbelasting moet betalen.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruik van de ondernemersaftrek (met uitzondering van de stakingsaftrek):

  1. Je wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting beschouwd;
  2. Je voldoet aan het (verlaagd) urencriterium;
  3. Je maakt winst. 

Onderdelen ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek bestaat uit de volgende onderdelen:

Bovengenoemde aftrekposten kunnen cumulatief van de winst worden afgetrokken, maar nooit meer bedragen dan de winst zelf (behalve voor startende ondernemers). Van het winstbedrag dat resteert kan vervolgens nog de MKB winstvrijstelling worden afgetrokken.

Beperking aftrekposten vanaf 2020

Wanneer je inkomen als ZZP’er in de hoogste belastingschaal valt, kunnen een aantal aftrekposten niet meer tegen dit hoge tarief in mindering worden gebracht. De ondernemersaftrek valt hier ook onder, de maximale aftrek bedraagt de komende jaren:

  • In 2020: 46%
  • In 2021: 43%
  • In 2022: 40%
  • In 2023: 37,1%

Deze beperking geldt ook voor de MKB winstvrijstelling.

Belang ondernemersaftrek

Voor veel ZZP’ers vormt de ondernemersaftrek een belangrijk fiscaal instrument om de te betalen belasting te verlagen en daarmee het netto inkomen te verhogen. Het is dan ook belangrijk om de voorwaarde voor deze aftrek waar je zelf het meeste invloed op hebt, het urencriterium, serieus te nemen en goed te onderbouwen.

Daarnaast is het van belang dat je meerdere opdrachtgevers hebt en je omzet spreidt. Wordt er namelijk een dienstverband vastgesteld als je langdurig voor 1 opdrachtgever werkt dan kan eerder toegekende ondernemersaftrek worden teruggevorderd. In dit licht is het verstandig om de ondernemerscheck uit te voeren en een indicatie te krijgen van je ‘fiscaal ondernemerschap’