Categorieën
Belastingen

ZZP & Startersaftrek

Als startend zelfstandig ondernemer kan de zelfstandigenaftrek worden verhoogd met de startersaftrek. Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Je hebt recht op een extra aftrekpost van € 2123 (2023) die je van je winst mag aftrekken als je naast de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer;
  • Je hebt in die periode niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast;
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een geruisloze terugkeer uit een bv.

Verbondenheid zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Simpel vertaald mag je dus de eerste 5 jaar van je start als ZZP’er maximaal 3 keer de startersaftrek toepassen. Zo krijg je de kans en ruimte om deze extra aftrek toe te passen als je in de beginjaren het urencriterium niet haalt. De startersaftrek mag alleen worden toegepast als je de zelfstandigenaftrek ook mag toepassen. Daarnaast moet je de startersaftrek toepassen als je aan de voorwaarden voldoet, je kan deze dus niet een jaar ‘parkeren’ als dat fiscaal handiger zou zijn.

Meer aftrek dan winst

Wanneer de totale bedrag van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek meer dan de winst bedraagt dan mag dit zogenaamde verlies worden afgetrokken van eventuele andere Box 1 inkomsten uit werk en woning. Daarmee creëer je dus een extra aftrekpost op je inkomstenbelasting. Heb je die inkomsten niet, dan kun je dit verlies verrekenen met Box 1 inkomsten uit 3 voorgaande en 9 volgende jaren.

Wanneer je vanuit arbeidsongeschiktheid start als ZZP’er geldt de ‘Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid‘.

Lees alles over de zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten in ons naslagwerk:

{phocadownload view=file|id=7}