Categorieën
Belastingen

ZZP & Meewerkaftrek

Werkt je partner mee in je ZZP onderneming? Dan kun je recht hebben op de meewerkaftrek, een onderdeel van de ondernemersaftrek.

Voorwaarden meewerkaftrek

Je moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting;
  • Je voldoet aan het urencriterium;
  • Je partner ontvangt een vergoeding van minder dan € 5.000 en werkt minimaal 525 uur per kalenderjaar mee;
  • Je partner is geen medegerechtigde (bv een vennoot) of geldverstrekker van je onderneming.

Je zult ook voor de uren van je partner een sluitende urenadministratie moeten bijhouden. De uiteindelijke aftrek is een percentage van de winst en verloopt via de volgende staffels (2023):

Aantal meegewerkte uren  Aftrek van de winst 
 525 – 875  1,25 %
 875 – 1225  2,00 %
 1275 – 1750  3,00 %
 1750 of meer  4,00 %

De vergoeding die je aan je partner geeft in het kader van de meewerkaftrek kun je niet aftrekken van je winst en heeft verder voor je partner geen fiscale betekenis, deze hoeft dus niet bij de aangifte IB van je partner te worden opgegeven.

Meewerkbeloning of partnerbeloning

Je kunt als ZZP’er je partner ook een meewerkbeloning geven, deze moet minimaal € 5.000 bedragen. Je kunt deze beloning wel aftrekken van je winst en je partner betaalt hierover inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Er is in dit geval geen sprake van een arbeidsrelatie, je partner is niet bij je in dienst. De vergoeding die je geeft moet wel marktconform zijn en in relatie staan tot je omzet. Ook moet je goed de uren administreren en vastleggen hoe je de vergoeding aan je partner betaalt.

Dienstbetrekking met je partner

Wanneer je partner een aanzienlijk deel meewerkt kun je er ook voor kiezen om een dienstbetrekking aan te gaan. Je loopt dan geen risico dat de meewerkbeloning wordt afgewezen. Zeker wanneer je eigen inkomen in een hoge schijf valt is dit gunstig, je maakt dan immers met het inkomen van je partner ‘dubbel’ gebruik van de laagste belastingschijf.

Welke optie in jouw situatie voordelig is kun je het beste bespreken met je adviseur of boekhouder.