Categorieën
Contracten en voorwaarden

Algemene voorwaarden voor ZZP

Als ZZP’er ben je niet verplicht om algemene of leverings-voorwaarden te hebben, maar het is wel handig bij een dispuut en om vooraf duidelijkheid te geven.

Als je één keer goede algemene voorwaarden maakt, kun je die gebruiken bij iedere klant of opdracht.

Waarom gebruik je algemene voorwaarden?

Als alles goed gaat, heb je de algemene voorwaarden niet nodig. Je doet er een beroep op als je een probleem krijgt met een opdrachtgever. Voorbeelden van gevallen waarin algemene voorwaarden van pas komen zijn:

 • Je hebt een offerte uitgebracht maar wilt bij nader inzien niet met de opdrachtgever in zee;
 • Je hebt het te druk en wilt het werk door iemand anders laten uitvoeren;
 • Je krijgt een conflict over de betaling van meerwerk;
 • Je hebt de opleverdatum van je werk niet gehaald omdat je ziek werd. De opdrachtgever stelt je aansprakelijk voor de schade die hij daardoor heeft geleden.

Als je geen algemene voorwaarden hebt, kunnen dit soort gevallen je veel geld kosten. Gebruik je wel algemene voorwaarden? Dan zijn deze situaties nog altijd vervelend, maar sta je sterker in je recht.

Wat staat er in je algemene voorwaarden?

Welke voorwaarden je moet hanteren, hangt af van je werkzaamheden. De volgende onderwerpen komen meestal aan bod in veel leveringsvoorwaarden:

 • Offerte (is de offerte vrijblijvend of niet, hoe lang is de offerte geldig);
 • Transport (wie betaalt het transport van eventuele goederen en de verzekering ervan tijdens het transport?);
 • Of en hoe je iemand anders mag inschakelen om werkzaamheden van je over te nemen.;
 • Levertijd (overmacht);
 • Betaling van facturen (binnen hoeveel dagen, incassokosten);
 • Eigendomsvoorbehoud (de klant wordt pas eigenaar na de betaling);
 • Garantie op gedane werkzaamheden (zo ja, onder welke voorwaarden);
 • Afwikkeling van meningsverschillen (geschillen);
 • Aansprakelijkheid (in hoeverre ben jij aansprakelijk, wat is de hoogte van de schadevergoeding).

In de algemene voorwaarden staat niets over de soort, hoeveelheid en prijs van de geleverde goederen of diensten. Hierover maak je met iedere opdrachtgever aparte afspraken. Die afspraken leg je vast in een contract . Je mag trouwens in het contract altijd afwijken van je algemene voorwaarden.

In veel sectoren zijn algemene branchevoorwaarden beschikbaar. Die kun je vaak gratis gebruiken. Hierin zijn in ieder geval de belangrijkste voorwaarden specifiek voor jouw beroepsgroep of branche afgedekt. Daarnaast worden deze actueel gehouden en aangepast aan veranderde regel- en wetgeving. Je kunt deze eventueel aanvullen met voorwaarden die specifiek voor jouw dienst belangrijk zijn.

Let op dat je niet klakkeloos voorwaarden kopieert. Wat voor de ene ZZP’er logisch lijkt, kan voor jou of jouw branche heel anders zijn.

Wanneer geef je je algemene voorwaarden aan klanten of opdrachtgevers?

Je geeft je algemene voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst aan de klant of opdrachtgever. Je kunt ze overhandigen, vooraf toesturen of op de achterkant van een contract of offerte afdrukken. Je kunt je algemene voorwaarden ook deponeren bij de Kamer van Koophandel , zodat je opdrachtgevers ze daar kunnen inzien.