Categorieën
Contracten en voorwaarden

Deponeren van Algemene Voorwaarden

Wanneer je als ZZP’er algemene voorwaarden hebt opgesteld, kun je er voor kiezen de algemene voorwaarden te deponeren. Toch verzaakt het merendeel van de ZZP’ers dit te doen.

Het deponeren van de algemene voorwaarden is niet verplicht en daarnaast zijn hier kosten aan verbonden. Waarom zou een ZZP’er zijn algemene voorwaarden dan toch deponeren? Lees hieronder waarom dit toch verstandig kan zijn. 

Waarom je voorwaarden deponeren?

Ondanks dat het deponeren van algemene voorwaarden niet verplicht is, is dit ook als ZZP’er verstandig om te doen. Stel dat u in conflict raakt met een andere partij. In dit geval kunt u aantonen dat uw algemene voorwaarden golden vanaf het moment dat u een overeenkomst sloot met de andere partij. Er bestaat immers een gewaarmerkte versie van uw algemene voorwaarden en de geldigheid van uw algemene voorwaarden staat vast. Daarnaast maakt het deponeren het verwijzen naar de algemene voorwaarden gemakkelijker.

Ook indien u als ZZP’er geen redelijke of goede mogelijkheid heeft om uw voorwaarden aan uw klant ter hand te stellen, kunt u in een offerte of mail verwijzen naar de algemene voorwaarden onder vermelding van het deponerings nummer. Het is dan bijvoorbeeld niet meer nodig om de algemene voorwaarden uitgeprint ter hand te stellen aan de klant.

Waar voorwaarden deponeren?

Een ZZP’er kan zijn algemene voorwaarden op twee verschillende plekken deponeren. In de eerste plaats kan dit bij de KvK waar hij of zij staat ingeschreven. In de tweede plaats kan een ZZP’er zijn algemene voorwaaarden deponeren bij de Centrale Balie of de griffie van de rechtbank waar zijn bedrijf het dichtsbij gevestigd is.

Kosten deponeren

Aan het deponeren van algemene voorwaarden zijn kosten verbonden. Het deponeren bij de KvK is aanzienlijker goedkoper dan het deponeren bij de rechtbank. De kosten voor het deponeren van de algemene voorwaarden bij de KvK zijn € 18,- per algemene voorwaarden per kalenderjaar. Voor het tussentijds wijzigen van algemene voorwaarden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een wets- of adreswijziging, worden geen extra kosten in rekening gebracht door de KvK. Het deponeren van de voorwaarden bij de rechtbank kost eenmalig € 117,-. Bij de rechtbank moet je voor het tussentijds wijzigen van algemene voorwaarden wel opnieuw betalen.

Algemene voorwaarden opstellen?

VeiligDoen helpt ZZP’ers algemene voorwaarden opstellen. Bent u benieuwd of wilt u kennis maken met deze dienst? Bezoek www.veiligdoen.nl/in/zzpworden.

Let op: de auteur van dit artikel vertegenwoordigt niet de mening of standpunt van www.zzperworden.info.