Categorieën
Starten vanuit uitkering

Als ZZP’er starten vanuit de WW

Veel ZZP’ers starten vanuit een WW situatie. Ze zien dit als de kans om ondernemer te worden, er is immers minder te verliezen. Hoe ziet de regeling er uit en waar moet je rekening mee houden?

Het UWV biedt een aantal mogelijkheden om begeleid vanuit een uitkering te starten als ZZP’er. We zetten deze hieronder voor je op een rij.

Blijf ingeschreven staan

Het is in de meeste situaties verstandig om ingeschreven te blijven staan als werkzoekende. Schrijf je niet direct uit als je als ZZPer wilt starten. Je verliest dan je recht op uitkering en hebt geen inkomsten als je niet direct betaalde opdrachten vindt.

Onderzoeksperiode

Bespreek je startersplannen met je werkcoach van het UWV. In principe krijg je eerst een periode om je ZZP plannen te onderzoeken op haalbaarheid. Tijdens die periode hoef je niet te solliciteren en krijg je onvoorwaardelijk je uitkering doorbetaald. Deze periode duurt maximaal 6 weken, gedurende welke je niet hoeft te solliciteren.

Je gaat van start

Wanneer je daadwerkelijk besluit om te starten zijn er twee mogelijkheden:

  • Je geeft het aantal uren op dat je besteed aan je onderneming en krijgt voor die uren geen uitkering. Dit betreffen niet alleen de uren die je werkt of declarabel bent maar ook de indirecte uren: uren die je besteedt aan administratie, acquisitie etcetera. De uren worden door het UWV omgerekend naar een fictief inkomen dat van je uitkering wordt afgetrokken.
  • Je maakt gebruik van de startperiode: Gedurende 26 weken ontvang je 29% minder uitkering. Ongeacht of je wel of geen inkomsten hebt. Gedurende die tijd hoef je niet te solliciteren.

Na de start

Het is in sommige gevallen mogelijk om na de 26-weken periode een uitkering te blijven ontvangen voor het aantal uren dat je nog niet als zelfstandige binnen je eigen bedrijf kunt werken.

Let op:

  • wanneer je besluit om je uitkering te laten verminderen met het aantal uur dat je aan je onderneming besteedt, dan gelden eenmaal opgegeven uren als ondergrens voor later op te geven uren ( dus als je in week 1 twintig uur opgeeft en in week 2 tien uur , dan zullen de twintig uur blijvend worden afgetrokken van je uitkering);
  • de uren die je opgeeft aan het UWV moeten overeenkomen met de uren die je aan de belastingdienst opgeeft ten behoeve van het urencriterium;
  • het UWV merkt reisuren naar een vaste werkplek niet als uren aan die je besteed aan je onderneming, voor de belastingdienst geldt dit wel;
  • Het is gedurende de startperiode niet toegestaan om voor je ex-werkgever actief te zijn;
  • Ook tijdens de startperiode moet er een Inkomstenopgave (met 0 uren) worden ingevuld, anders krijg je geen uitkering;
  • Besluit je na de startperiode om niet verder te gaan met je bedrijf, dan kun je -onder voorwaarden- recht hebben op voortzetting van je uitkering.

Je kunt hier meer lezen over je eigen bedrijf starten vanuit de WW >>