Categorieën
KVK

Een eenmanszaak of een BV als ZZP’er?

De meeste ZZP’ers werken vanuit een eenmanszaak, soms vanuit een BV. Wat is het verschil en welke keuze maak je?

Schematisch overzicht eenmanszaak of BV >>>

Eenmanszaak of BV oprichten?

Alhoewel het verplichte startkapitaal van € 18.000 al enkele jaren geleden is vervallen gaan zelfstandigen niet massaal aan de BV. Dat is ook logisch en vaak niet nodig zoals je hieronder kunt lezen. Een eenmanszaak of VOF ligt als ZZP’er meer voor de hand, toch is het goed om de verschillen tussen deze en de BV op een rij te zetten.

Fiscaal vs Aansprakelijkheid

Anders dan veel mensen veronderstellen is de keuze niet alleen fiscaal van aard (bij hogere winsten kan een BV aantrekkelijker zijn) maar spelen overwegingen op het gebied van aansprakelijkheid ook een belangrijke rol. Op het moment dat je grotere (financiele) risico’s gaat nemen met je onderneming kan een BV verstandiger zijn. Zeker wanneer je personeel in dienst neemt lopen de risico’s (verzuim, leegloop, ontslag etc.) snel op en is een BV een logische stap om je prive af te schermen voor die risico’s. Wanneer je vanuit een eenmanszaak of VOF werkt ben je immers privé mede-aansprakelijk als het mis gaat. Wanneer je geen huwelijkse voorwaarden hebt kan zelfs je partner ook worden aangesproken! 

Over fiscaal gesproken: de diverse aftrekposten voor ZZP’ers, waaronder de zelfstandigenaftrek maken de eenmanszaak snel fiscaal voordeliger. Laat je voorrekenen door je boekhouder of accountant waar voor jou het omslagpunt ligt als je hogere winsten gaat maken.

Oppotten winsten en uitstel belastingheffing

Een voordeel van een BV dat vaak over het hoofd wordt gezien is de mogelijkheid om vermogen op te potten en in de BV te ‘stallen’ totdat er een bestemming voor is. Dat kan alsnog een winstuitkering zijn, maar ook een investering of een lening aan jezelf (al dan niet voor je eigen woning). Zo kan belastingheffing worden uitgesteld tot een gunstiger moment of beter getimed worden.

Het is overigens ook toegestaan om een deel van je zakelijk vermogen als ZZP’er buiten de rendementsheffing in Box 3 te houden. Wanneer je dit vermogen als werkkapitaal of reserve kunt bestempelen is alleen de eventuele rente over dit vermogen belast als winst uit je onderneming.

Meerdere activiteiten

Ook als je meerdere activiteiten hebt kan het beter zijn deze in verschillende BV’s (werkmaatschappijen) onder te brengen. Je kunt dan per activiteit de financiering, verplichtingen en andere zaken regelen. Zo voorkom je ook dat een gezonde activiteit wordt bedreigd door een verliesgevende activiteit.

Mogelijke verkoop of samenwerking

Een BV stelt je in de gelegenheid om (een deel) van je aandelen te verkopen aan een externe partner, al dan niet in ruil voor financiering. Ook kun je aandelen uitgeven aan personeel of andere partijen waarmee je samenwerkt. Je kunt echter ook samenwerken in een VOF, deze schrijf je in bij de KVK zoals je ook met een eenmanszaak doet. Je samenwerking met mede-venoot of venoten leg je vast in een venootschapscontract (niet verplicht, maar wel verstandig).

Kosten oprichting en onderhoud BV

Een BV oprichten kost meer dan een eenmanszaak starten, de laatste schrijf je in bij de KVK en daarmee ben je klaar. Om een BV te starten zul je naar de notaris moeten, de kosten hiervan variëren van enkele honderden tot duizend euro of meer, afhankelijk van de complexiteit en het doel dat je BV heeft.

Ook het ‘onderhoud’ van een BV is duurder dan dat van een eenmanszaak. Onder onderhoud verstaan we het (laten) doen van de administratie maar ook het doen van aangifte is bij een BV complexer en kost meer. Voor een eenmanszaak doe je een iets uitgebreidere IB-aangifte aan het einde van een jaar, voor een BV doe je aangifte voor de vennootschapsbelasting en eventueel een dividenduitkering als je winst wilt onttrekken. Daarnaast zul je in veel gevallen op de loonlijst staan van je BV, hier zijn ook kosten aan verbonden om je verloning te laten uitvoeren.

ZZP BV

Een aparte BV constructie is de zogenaamde ‘ZZP BV’ of Declarabele Uren BV. Deze BV wordt samen met een dienstverlener of administratiekantoor opgericht en biedt de mogelijkheid om ‘in loondienst’ van deze BV werkzaam te zijn. Op deze manier kan er langdurig voor een zelfde opdrachtgever worden gewerkt en heb je recht op een WW uitkering wanneer je langdurig zonder opdracht zit. Aan deze constructie zitten wel behoorlijk wat haken en ogen en extra kosten.

Verschillen tussen Eenmanszaak en BV

 

 

Eenmanszaak of VOF Rechtspersoon (BV)
Oprichting

Geen eisen

Je hebt een akte van de notaris nodig, een aandeelhoudersregister en eventueel aandeelhoudersovereenkomsten bij meerdere aandeelhouders.

Aansprakelijkheid

Je bent privé volledig aansprakelijk voor de schulden van je onderneming. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is je partner ook volledig aansprakelijk.

Je bent alleen in beperkte gevallen privé aansprakelijk, bijvoorbeeld in het geval van bestuurdersaansprakelijkheid en/of opzet.

Fiscaal

Je betaalt inkomstenbelasting en hebt recht op de ondernemersaftrek.

Je betaalt vennootschapsbelasting (een lager tarief dan inkomstenbelasting) over je winst. Over je salaris en dividend-uitkeringen betaal je inkomsten-belasting.

Administratie

Je bent verplicht een administratie bij te houden. Je mag/ kunt zelf de belastingaangifte doen.

Je bent verplicht om jaarstukken op te laten maken door een boekhouder en om deze (gedeeltelijk) openbaar te maken in het Handelsregister. Administratie is gecompliceerder.

Overig Geen vermogensopbouw binnen de onderneming mogelijk. Mogelijkheid om vermogen op te potten en zelf moment van uitkeren/ belasting betalen te kiezen.

 

Vragen? Stel ze aan een ZZP expert!

Heb je vragen over dit onderwerp of andere zaken die op je af komen als je ZZP’er wordt of bent? Stel ze gratis en vrijblijvend aan een van onze ZZP experts! Zij helpen je graag verder met praktische, begrijpbare antwoorden.
>>> Stel nu je vraag