Categorieën
Contracten en voorwaarden

Kan ik als ZZP’er mensen in dienst nemen?

Je kunt als ZZP’er personeel in dienst nemen, alhoewel het natuurlijk wel wat in tegenspraak is met ‘Zelfstandige Zonder Personeel’. Deze term is juist ontstaan als verwijzing naar zelfstandigen die met name zichzelf als persoon verhuren.

Wanneer je toch iemand in dienst neemt moet je dezelfde spelregels volgen als ieder ander bedrijf dat personeel op de loonlijst zet. Je moet een loonadministratie voeren, loonheffing afdragen en diverse andere zaken.

Risico’s en verantwoordelijkheden

Hou rekening met het feit dat personeel in dienst (zeker in vaste dienst) grote verantwoordelijkheden en risico’s met zich meedraagt. Zo ben je verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen bij ziekte. Wanneer je dit (meer) niet kunt betalen ben je ook als prive-persoon (in het geval van een eenmanszaak) verantwoordelijk voor deze loondoorbetaling. Ook krijg je te maken met aansturing, opleiding, ontwikkeling en andere HR zaken.

In veel gevallen wordt bij het in dienst nemen van personeel ook de overgang naar een Besloten Vennootschap (BV) gemaakt. Hiermee komen de risico’s bij personeel in dienst niet voor rekening van jezelf als prive persoon.

Payrolling van personeel

Een andere optie is om een personeelslid te pay-rollen zodat je zelf niet bovenstaande risico’s en verantwoordelijkheden draagt. Dit kan ook een prima stap zijn naar een uiteindelijke indienstname.

Andere manieren van samenwerken

Vind je de risico’s te groot of zie je op tegen het ‘managen’ van je personeel? Onderzoek dan ook eens of je niet intensief kunt samenwerken met andere ZZP’ers of dat je werk kunt uitbesteden aan een collega ZZP’er. Samenwerken kan bijvoorbeeld in een VOF of door een gezamenlijke cooperatie op te richten. De cooperatie is als rechtsvorm de laatste jaren erg populair onder ZZP’ers. Het is een goedkope en eenvoudige manier om samen te ondernemen wanneer je dat wilt en je eigen identiteit en bedrijfsactiviteiten te behouden.