Categorieën
Verzekeringen en pensioen

Als ZZP’er verzekeren tegen ziekte?

Een groot deel van de ZZP’ers is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Vooral voor startende ZZP’ers is een AOV een dure uitgaaf. Of je je uiteindelijk moet verzekeren moet iedere ondernemer voorzichzelf beantwoorden. We kunnen wel wat overwegingen op een rij zetten voor je.

Risicoprofiel

Hoe risicovol is het werk dat je doet? Bij sommige beroepen heb je nu eenmaal meer kans op arbeidsongeschiktheid dan bij de andere. De gemiddelde kans op arbeidsongeschiktheid ligt rond de 10%. Dit is bij een (fysiek) zwaarder beroep hoger en en bij een lichter beroep uiteraard lager. Ook je eigen risicoprofiel is van belang. Als je doodnerveus wordt omdat je geen verzekering hebt, dan kan dat ook een motief zijn om je als ZZP’er (gedeeltelijk) te verzekeren.

Leeftijd en gezondheid

Jongeren zijn minder vaak ziek en hebben een sterker lichaam. Dat is een open deur, maar wel van belang. Natuurlijk kun je niet alles voorzien en voorkomen, maar de keuze om je te verzekeren ligt nu eenmaal anders als je nog jong bent.

Eigen reserves

Maak een berekening van je inkomensverlies als je ziek wordt. Heb je acuut een inkomensprobleem of heb je een financiele buffer? Heb je een partner met inkomen waardoor je een en ander kunt opvangen? Hiermee kun je ook berekenen wat voor eigen risico periode bij je past als je je wel gaat verzekeren.

Vervangbaarheid en uitbesteden

Ga na of je je bij ziekte kunt laten vervangen of dat je een opdracht kunt uitbesteden aan een andere ZZP’er. Daarmee is in ieder geval je lopende (en eventuele toekomstige) opdracht veilig gesteld. Wellicht kun je ook nog een percentage van deze opbrengsten voor jezelf houden zodat je nog wat inkomsten hebt.

Doorbelasten naar je klant

Als het goed is heb je een keer al je kosten op een rij gezet. Dit leidt tot een uurtarief wat je nodig hebt om deze kosten te dekken en om uiteindelijk een gewenst inkomen te genereren. Je AOV hoort in principe tot het rijtje kosten wat je hebt. In plaats van de redenatie: ‘ik bespaar xx duizend euro per jaar als ik me niet verzeker’ kun je ook stellen: ‘wat kost deze verzekering en hoeveel moet ik bij mijn uurtarief tellen om deze te kunnen betalen’. Dit is sowieso een plausibele redenatie, je opdrachtgever legt immers het ziekterisico bij jou als zelfstandig ondernemer neer.

Verschillende verzekeringsvarianten

In het algemeen wordt door ZZP’ers verondersteld dat een AOV ‘onbetaalbaar’ is. Er zijn echter veel budget of instapverzekeringen die alleen de grootste risico’s dekken en daarmee meer betaalbaar zijn. Hierbij moet je natuurlijk wel alert zijn op de voorwaarden en eventuele uitsluitingen.