Categorieën
Tools

E-mail template om een openstaande factuur betaald te krijgen

Niets zo vervelend als (te) lang wachten tot je factuur wordt voldaan. Gebruik onze mail template als je een betaalherinnering wilt sturen.

Je leest het regelmatig online en in de krant: helaas moeten zelfstandigen en kleine ondernemers vaak lang op hun zuurverdiende centen wachten. Vooral grote bedrijven hebben een slechtere betaalreputatie, ondanks de Wet Late Betalingen die in 2017 van kracht is geworden.

Belangrijkste oorzaak is dat veel ondernemers bang zijn om hun klantrelatie te beschadigen als ze gaan ‘zeuren’ om betaling van hun vordering. Terwijl je natuurlijk volledig in je recht staat als je niets hebt ontvangen terwijl de betalingstermijn is verstreken.

Eerder schreven we wat je kunt doen om je factur betaald te krijgen vanaf het moment dat je een relatie met een klant aangaat tot het moment dat je je factuur verstuurt. Graag delen we hier ook een e-mail template dat je kunt gebruiken als betaling vervolgens uitblijft:

E-mail template betalingsherinnering

Geachte [Naam contactpersoon]1,

Uit controle van mijn administratie is gebleken dat ik geen betaling heb ontvangen van mijn factuur met nummer [factuurnummer], ondanks dat de afgesproken betalingstermijn2 is vervallen.

Ik herinner u graag aan onze gemaakte betaalafspraken:

  • [Verwijs naar een contract of algemene voorwaarden waarin de betalingstermijn staat vermeld]
  • [Heb je geen (getekend) contract dan kun je vermelden: op al onze facturen is een betalingstermijn van xx dagen van toepassing]
  • [Vermeld dat je opdracht of project gereed is en je dus recht hebt op betaling]
  • [Vermeld dat je je goederen of diensten geleverd hebt en dat deze zijn ontvangen respectievelijk goedgekeurd]

Voor de volledigheid heb ik een kopie van de desbetreffende factuur bijgevoegd.

Ik verzoek u om per ommegaande deze factuur te voldoen, heeft u vragen over deze factuur dan wil ik die graag binnen 2 werkdagen van u vernemen via [je telefoonnummer of emailadres].

Wanneer ik voor [datum] geen betaling heb ontvangen ben ik helaas genoodzaakt verdere stappen te ondernemen. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn zullen voor uw rekening zijn. Ik vertrouw erop dat het niet zover zal komen en dat u tot betaling zult overgaan3.

Graag ontvang ik uw betaling op IBAN [Je IBAN nummer] ten name van [Tenaamstelling van je rekening]. 

Mocht betaling reeds hebben plaatsgevonden dan verneem ik dat graag van u.

Met vriendelijke groet,
[Je bedrijfsnaam]

 

[Je eigen naam]

Bijlage: kopie factuur [factuurnummer]

Toelichting:

1 Zorg dat je de juiste naam (en mailadres hebt) van de persoon die verantwoordelijk is voor de betaling van je factuur.

2 Kies een moment na het verstrijken van je betalingstermijn dat je de mail stuurt, bv 5 dagen.

3 Deze alinea is optioneel en afhankelijk van je klantrelatie en de urgentie van je betalingsherinnering.

Tip: Zet degene waarmee jij normaal gesproken contact hebt bij je klant in de cc van je mail, zodat hij of zij ook op de hoogte is en eventueel actie kan ondernemen.