Categorieën
ZZP-er Bouw

Verplichtingen voor ZZP’ers in de bouw

In de bouw heb je als ZZP’er te maken met verschillende eisen vanuit de (arbo)wet, je opdrachtgever en de Bouw-CAO. We zetten de belangrijkste voor je op een rij

Vergunningen

Je hoeft als je start als ZZP’er in de bouw geen vergunning of diploma te hebben. Als je (bij een particulier) gaat verbouwen kun je wel te maken krijgen met een bouwvergunning of omgevingsvergunning.

VCA in de bouw

Over VCA voor ZZP’ers bestaat vaak onduidelijkheid. Je kunt als ZZP’er geen VCA certificaat halen, je kunt wel je VCA Basis of VCA VOL diploma halen. Dit diploma is (zeker als je veel voor aannemers gaat werken) een must. De meeste aannemers vragen ernaar en worden tijdens hun VCA certificering gecontroleerd op ingeschakelde ZZP’ers met een VCA diploma. Wanneer je voor particulieren werkt is dit minder van belang.

In de huidige (2017) Bouw CAO is een bepaling opgenomen waarin staat dat een ZZP’er verplicht is om VCA-VOL te hebben. Deze bepaling is echter niet Algemeen Verbindend verklaart en kan vanuit de CAO dus ook niet worden afgedwongen. Wel kan het zo zijn dat een aannemer in een contract als voorwaarde stelt dat je VCA-VOL hebt.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

Ook voor wat betreft het wel of niet laten maken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (kort gezegd de RIE) door een ZZPer zijn er veel misverstanden. De hoofdregel is dat een ZZP’er geen RIE hoeft uit te voeren omdat hij/zij immers geen personeel in dienst heeft. Het wordt echter anders wanneer een ZZP’er wel personeel inhuurt/ in dienst neemt of het gezag uitoefent over een andere ZZP’er. Dan moet er wel een RIE worden gemaakt.

Arbo en Veiligheid

Wanneer je als ZZP’er samen met werknemers op dezelfde plek samenwerkt zijn nagenoeg alle regels uit het Arbobesluit van toepassing voor jou als ZZP’er. Wanneer je alleen werkt zijn alleen de regels ten aanzien van ernstige arbeidsrisisco’s van toepassing. De regels die vallen onder de noemer ‘Veiligheid’ (veilige machines, werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen etc) zijn altijd voor alle ZZP’ers van toepassing.

Het is echter nog gecompliceerder: wanneer je door de Arbo-inspectie niet als ZZP’er maar als werknemer wordt gezien (bijvoorbeeld omdat je onder gezag van de opdrachtgever exact dezelfde werkzaamheden als een werknemer uitvoert) dan is de hele arbowet van toepassing.