Categorieën
Leningen en krediet

Het coronavirus: wat moet je als ZZP’er weten?

Het coronavirus slaat flink om zich heen. Niet alleen wordt het welzijn van de mens hard geraakt, maar ook voor de economie heeft dit virus zware gevolgen. Ook veel ZZP’ers worden getroffen door de gevolgen van het virus en dreigen hierdoor in zwaar weer te komen.

Versoepeling van de Bbz

Gelukkig zijn er mogelijkheden aangekondigd voor de ZZP’er om te helpen het hoofd boven water te houden. Zo worden bijvoorbeeld de originele uitgangspunten van de reguliere Bbz tijdelijk versoepeld op een aantal punten. Een aanvraag die normaal gesproken 13 weken duurt, moet nu binnen 4 weken gehonoreerd kunnen worden en hierbij is zelfs een voorschot een mogelijkheid. Er is in eerste instantie geen vermogenstoets of partnertoets bij de aanvraag. Ook de toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast. Het gaat hier niet om een tijdelijk krediet maar om een uitkering die een aanvulling moet zijn tot het sociaal minimum. De uitkering die via de gemeente moet worden aangevraagd hoeft niet terugbetaald te worden.

De BMKB-regeling

Ook is er een versnelde openstelling van de BMKB-regeling beloofd. De Nederlandse staat heeft toegezegd dat wanneer er onvoldoende zekerheden zijn voor een normaal krediet, zij garant zullen staan voor een MKB-krediet. Ook vindt er een verruiming in de regeling plaats waardoor hij ook toepasbaar is op bijvoorbeeld een overbruggingskrediet of rekening-courantkredieten die een looptijd tot 2 jaar hebben. Via je financier kun je de BMKB aanvragen.

Uitstel belastingbetaling

Een ander punt wat even wat meer lucht kan geven is het uitstel wat je bij de belasting kunt krijgen voor de betaling van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en nu ook de omzetbelasting. Ook als je niet op tijd de btw of de loonheffing kunt betalen, krijg je niet onmiddellijk een boete. Uitstel van betaling moet je per brief aanvragen waarin een aantal punten staan aangegeven. Een andere optie is om te vragen of de voorlopige aanslag verlaagd kan worden.

Eigen maatregelen

Natuurlijk is het belangrijk dat de ZZP’er die nog wel zijn werkzaamheden mag uitvoeren dit wel volgens de richtlijnen van het corona-beleid doet. Daarbij is hygiëne natuurlijk erg belangrijk. Laat aan je opdrachtgever weten dat je alle maatregelen in acht neemt en dat je er alles aan doet om het coronavirus niet verder te verspreiden. Bij Vink Lisse kun je alles vinden op het gebied van producten voor maximale hygiënische voorzorgsmaatregelen, zoals afvalbeheer, personele voorzieningen, reiniging of veiligheidsborden. Dit schept een veilige en hygiënische werkomgeving en biedt de ZZP’er, de klanten én de opdrachtgevers meer vertrouwen.

Een compensatieregeling

Voor een aantal sectoren hebben de maatregelen voor het coronavirus direct enorme consequenties. Voor deze bedrijven en/of ZZP’ers is er eventueel een compensatieregeling als noodvoorziening mogelijk. Deze regeling bedraagt voor 3 maanden 4.000 euro. Wie hier precies recht op heeft, hangt van een aantal factoren af. Voor kleine ondernemers zijn er misschien ook nog mogelijkheden met een rentekorting op het microkrediet van Qredits. Hoe sneller je de hulp en ondersteuning van anderen zoekt, des te sneller zal je dus uit de problemen komen.

De auteur van dit artikel vertegenwoordigt niet de mening of het standpunt van www.zzperworden.info, bovenstaand artikel is aanvullend op onze informatiepagina’s. Wij krijgen daarnaast geen vergoeding of commissie voor afgenomen diensten of producten die in dit artikel worden genoemd.