Categorieën
BTW

Kleineondernemersregeling voor ZZP’ers

Ben je ondernemer en heb je in een kalenderjaar minder dan € 20.000 (2021) omzet? Dan kun je in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR).

Vanaf 1 januari 2020 zijn de voorwaarden voor de Kleine ondernemingsregeling (kor) drastisch veranderd: tot deze datum was de kor gekoppeld aan de BTW die in een kalenderjaar werd betaald, de actuele regeling is gekoppeld aan de omzet en voor alle rechtsvormen toegangkelijk.

De voorwaarden voor de kleineondernemersregling (kor) vanaf 2020 zijn:

 • Je hebt een maximale jaaromzet van € 20.000;
 • Iedere ondernemer ongeacht de rechtsvorm kan ervan gebruik maken;
 • Er kan vrijwillig voor toepassing van de regeling worden gekozen;
 • Je zit minimaal 3 jaar aan de regeling vast of tot het moment dat je jaaromzet de € 20.000 overschrijdt.

Wat houdt de kor in?

In tegenstelling tot de oude kor is de nieuwe regeling een vrijstelling van het berekenen van BTW aan je afnemers. Je brengt dus geen BTW meer in rekening aan je afnemers maar kunt dan ook geen BTW meer terugvragen over ingekochte diensten en goederen. Logischerwijs hoef je ook geen BTW aangifte meer te doen en kun je een eenvoudige BTW administratie voeren.

Omzetgrens en vereisten kor

De kor kan worden toegepast als je jaaromzet onder de € 20.000 blijft. Hiervoor telt mee alle:

 • Omzet die normaliter belast zou zijn met BTW (21%, 9% en 0%), het gaat hierbij dan om omzet uit Nederland.
 • Omzet die vrijgesteld is van BTW op goederen en diensten uit levering en verhuur van onroerende zaken, financiele diensten en verzekeringsdiensten.

Wat niet meetelt voor de omzetgrens:

 • Omzet die in het buitenland met BTW is belast;
 • BTW vrijgestelde omzet die hierboven niet is genoemd zoals diensten van medici, sportdiensten en diensten van journalisten en tekstschrijvers.

Verder moet je:

 • Ondernemer voor de BTW zijn;
 • Bedrijf in Nederland gevestigd zijn of in Nederland een vaste inrichting hebben.

Gevolgen deelname kor

Wanneer je deelneemt aan de kor hoef je geen BTW meer te berekenen en te vermelden op je facturen. Je hoeft zelfs helemaal geen facturen meer te versturen (hoewel dit voor je administratie en debiteurenbeheer wel wenselijk is). Verder doe je geen BTW aangifte meer en wordt je (BTW) administratie een stuk eenvoudiger.

Anderzijds kun je ook geen BTW meer aftrekken op je kosten en investeringen, ongeacht of deze in Nederland of daarbuiten zijn gedaan.

Deelname aan de kor geldt steeds voor een periode van 3 jaar (tussentijds beëindigen is dus niet mogelijk) of tot in een kalenderjaar de omzetgrens van € 20.000 wordt overschreden.

Voordelen kor

Voordelen van de kleineondernemingsregeling zijn:

 • Moet je vaak BTW betalen omdat je weinig BTW aftrekt dan scheelt dat in het voorfinancieren (vaak draag je de BTW al af voordat je deze ontvangt);
 • Werk je veel voor klanten die geen BTW kunnen aftrekken (zoals particulieren) dan ben je ‘voordeliger’ als je geen BTW hoeft te rekenen;
 • Je administratie wordt een stuk eenvoudiger en je hoeft geen BTW-aangifte meer te doen.

Nadelen kor

Nadelen van de kleineondernemingsregeling zijn:

 • Je kunt geen BTW meer aftrekken op je kosten, investeringen en aangeschafte spullen voor je onderneming;
 • Je moet 3 jaar deelnemen aan de regeling, heb je in die periode een grote aanschaf dan kun je de BTW hierop niet aftrekken.

Aanmelden voor de kor

Je kunt je aanmelden voor de kor door middel van een aanmeldformulier dat op de website van de belastingdienst te vinden is. Doe dit wel 4 weken voor het verstrijken van een kwartaal zodat je geen aangifte hoeft te doen.

Afmelden voor de kor

Komt je omzet gedurende een kalenderjaar boven de € 20.000 uit, dan moet je je direct afmelden voor de regeling, hiervoor is ook een speciaal afmeldformulier op de website van de belastingdienst te vinden. De omzet voor het bereiken van de omzetoverschrijding blijft vrijgesteld van BTW, alle omzet na de omzetoverschrijding is ‘normaal’ met BTW belast volgens de voor jouw dienst of product geldende BTW tarieven.