Categorieën
Klanten

Wie is mijn concurrent?

Een goede concurrentie-analyse is nuttig voor iedere ZZP’er. Wat voor diensten of producten zijn er al op de markt en tegen welke prijs? Wat zijn jouw sterke en zwakke punten en hoe scoort de concurrentie hierop?

Wanneer je je dienst of product hebt geformuleerd en je weet waar je klanten zitten is het tijd voor de volgende vraag: wie zijn je belangrijkste concurrenten?

Maak altijd een concurrentie-analyse

Helaas laten veel beginnende ZZP’ers een analyse van hun concurrenten achterwege. Het lijkt ook vaak niet nodig, als ZZP’er kun je vaak maar een klein deel van de markt bedienen en lijkt de ‘koek’ groot genoeg. Naast het feit dat je kans loopt in een markt te stappen waar al veel aanbod is, kun je veel leren door naar je concurrenten te kijken. In drie eenvoudige stappen leggen we uit hoe je een concurrentie-analyse maakt:

Stap 1: Je dienst of product in kaart

Het is voor meerdere doelen belangrijk om je product of dienst helder te omschrijven. Als onderdeel van je ondernemingsplan, om een goede propositie te hebben wanneer je acquisitie gaat doen en om je concurrentie te kunnen bepalen.

Stap 2: Wie zijn je klanten

In een eerdere stap van het ondernemingsplan heb je al omschreven waar je klanten zich bevinden. Probeer dit nu nog meer te specificeren en een aantal concrete afnemers op een rij te zetten. Je kunt er dan makkelijker achterkomen met wie zij al zaken doen.

Stap 3: Bepaal je concurrenten

Nu kun je je belangrijkste concurrenten bepalen. Afhankelijk van je dienst of product en de regio waarin je actief bent kunnen dit specifieke bedrijven of andere ZZP’ers zijn. 

Je kunt nu in een schema een vergelijking maken tussen jouw dienst/ product en die van je concurrenten. Kijk hoe je scoort ten aanzien van prijs/ tarief, kwaliteit, service, inhoud etcetera. Bedenk wat voor jouw dienst of product de belangrijkste kenmerken zijn die je wilt vergelijken. Omdat je als ZZP’er vaak alleen werkt en meestal een dienst verleent is het raadzaam om een goede inhoudelijke vergelijking te maken. In dit kader kun je ook een SWOT-analyse (een vergelijking van sterkten en zwakten vs kansen en bedreigingen) maken.

Het is tevens nuttig om te kijken waar je beoogde klanten ontevreden over zijn ten aanzien van de huidige aanbieders van diensten. Wellicht liggen er in hun klachten kansen verscholen waar jij op kan inspringen. 

Je concurrent als klant?

Als ZZP’er kunnen concurrenten ook je klant zijn. Misschien is een belangrijke concurrent een groter bedrijf met meerdere medewerkers en specialisten in huis. Waarom zou je je niet aan hun verhuren in plaats van de concurrentie aan te gaan op prijs of inhoud.

Vergelijkbare of vervangende diensten

Probeer in je concurrentie-analyse ook te kijken naar andere ZZP’ers of bedrijven die niet dezelfde dienst aanbieden, maar wel dezelfde behoefte vervullen bij je potentiele klanten. Een simpel voorbeeld: wanneer een klant behoefte heeft aan vervoer van A naar B dan kan hij: zijn eigen auto gebruiken, een auto huren, een auto met chauffeur huren, het openbaar vervoer gebruiken etcetera. Wanneer jij de auto met chauffeur aanbiedt kun je je toegevoegde waarde duidelijker bepalen door deze alternatieven inzichtelijk te hebben.