Categorieën
Klanten

Verkoopovereenkomst maken

Heb je een nieuwe opdracht binnengehaald? Gefeliciteerd! Nu is het belangrijk om alle afspraken goed vast te leggen, zoals tarief, betalingstermijn en algemene voorwaarden.

Na de euforie van een gescoorde opdracht moet je een aantal praktische zaken goed regelen. Zeker als net gestarte ZZP’er heb je misschien de neiging om ‘niet te moeilijk te doen’ en op basis van goed vertrouwen met je klant in zee te gaan. Vertrouwen is noodzakelijk, je moet echter ook kunnen teruggrijpen op (schriftelijke) afspraken.

De basis: een offerte

Vaak breng je een offerte uit voordat je voor een klant gaat werken. Daarin vermeld je al belangrijke zaken zoals een opdracht-omschrijving, een (uur)tarief en een verwachte start- en einddatum. Dit vormt de basis voor een later contract. Met het opstellen van een offerte voorkom je discussies in de toekomst en weet je klant wat hij van jou mag verwachten.

Vastleggen gemaakte afspraken

Het ligt voor de hand om je gemaakte afspraken in een contract vast te leggen. Ook mondelinge afspraken en toezeggingen via de mail zijn rechtsgeldig en kunnen – indien nodig – gebruikt worden. Dit klinkt allemaal heel negatief, je gaat immers met plezier voor een nieuwe klant aan de slag. Helaas is het in de praktijk soms nodig om terug te kunnen grijpen op schriftelijk vastgelegde afspraken. Sommige bedrijven maken zelfs misbruik van het feit dat je als ZZP’er alleen werkt. Ze gaan er vanuit dat je niet snel actie zult ondernemen als zij gemaakte afspraken niet nakomen. Of ze misbruiken hun machtspositie om meer gedaan te krijgen van je. Leg alles dus goed (schriftelijk) vast, dit helpt ook om de wederzijdse verwachtingen tussen jou en je opdrachtgever helder te krijgen.

De kleine lettertjes

Goede algemene voorwaarden helpen om wederzijds de rechten en plichten vast te leggen. Wanneer je vaak voor dezelfde klant werkt maakt dit het maken van afspraken ook eenvoudiger. Je klant hoeft in principe maar eenmalig akkoord te gaan met jouw voorwaarden. Mits ze niet veranderen, dan ben je verplicht ze opnieuw uit te reiken (en voor akkoord te laten tekenen). Stel je algemene voorwaarden bij iedere opdracht ter beschikking en verwijs ernaar in je contract en op je factuur. Je kunt je voorwaarden ook op je website ter beschikking stellen.

Als het mis gaat

Krijg je discussie met je klant en moet je terugvallen op je contract? Probeer hier dan zakelijk mee om te gaan en verwijs naar de gemaakte afspraken. Zorg dat je zoveel mogelijk schriftelijk/ per mail vastlegt. Natuurlijk probeer je eerst om de discussie onderling op te lossen. Helaas gaat dit niet altijd en moet je voor jezelf afwegen hoeveel de relatie met je klant je waard is. Het kan handig zijn om een ZZP Rechtsbijstandverzekering te hebben voor dit soort gevallen. Schakel deze op tijd in en zorg dat zij werken aan een oplossing die in jouw belang is. Sommige verzekeraars proberen een dossier zo snel mogelijk te sluiten en sturen vroegtijdig aan op een compromis. Dat bespaart hun kosten maar levert jou minder op!

De dagelijkse praktijk

Veel ZZP’ers vinden het lastig en vervelend om over een getekend contract te beginnen. Ze zijn bang dat ze hun klant voor het hoofd stoten of onredelijk zijn. Zolang je contract echter geen onredelijke eisen bevat is deze angst volledig onterecht. In het zakelijk verkeer is het volkomen normaal om een schriftelijk contract aan te gaan. Je moet je afvragen of je wel voor een klant wilt werken die jouw contract niet wil tekenen. Houdt hij iets achter? Is hij van plan om later of niet te gaan betalen? Discussie over een contract is niet erg, hiermee voorkom je discussie achteraf (als je factuur is verstuurd) of tijdens de uitvoering van je opdracht.

Beter goed gejat…

Voel je je toch niet op je gemak als je het onderwerp contract moet aansnijden? Gebruik dan de volgende uitspraken en pas ze aan jouw situatie aan:

‘Ik wil graag duidelijkheid hebben over de manier waarop we met elkaar in zee gaan. Als duidelijk is wat we van elkaar kunnen verwachten kunnen we nog beter samenwerken’

‘Dit contract sluiten we af en gaat daarna in een ordner. Waarschijnlijk hebben we het dan niet meer nodig en kunnen we op basis van wederzijds vertrouwen met elkaar in zee gaan’

‘Zelfs wanneer je trouwt leg je de belangrijkste zaken vast. Zover gaan we niet, maar een duidelijk contract voorkomt vaak een voortijdige scheiding’

‘Mijn accountant/ adviseur raadt mij aan om altijd een contract te gebruiken. Ik doe dit dus standaard bij iedere nieuwe opdracht’

Ik dacht nogal makkelijk over contracten met mijn klanten. Mondeling was voldoende dacht ik. Tot het een keer fout ging. Nu leg ik alle afspraken schriftelijk vast. Dit geeft uiteindelijk ook duidelijkheid over de uitvoering van de opdracht.Jasper, 46 jaar – ZZP Marketeer