Categorieën
Contracten en voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de ZZP-er

algemene voorwaarden voor zzp

Moet je als ZZP’er algemene voorwaarden hanteren? Je bent dit niet verplicht, maar handig zijn ze wel. Ze verschaffen duidelijkheid en beschermen je bij (juridische) conflicten.

Beperk je aansprakelijkheid

Je wilt graag de wens van de klant vervullen, maar toch zijn er vervelende klanten die moeilijk tevreden gesteld kunnen worden. Klanten kunnen gaan klagen en je in het ergste geval aansprakelijk stellen. Wanneer je algemene voorwaarden hanteert, bescherm je jezelf voor (zelfgemaakte) fouten. De algemene voorwaarden dekken je in.

Bol.com was haar consumenten onlangs nog te slim af. Op de webshop werd een laptop van oorspronkelijk €1092,- aangeboden voor slechts €95,. Dit kwam door een technische fout. Enkele consumenten hadden de laptop besteld, maar ontvingen deze niet. Bol.com trok namelijk haar juridische regenjas aan en had haar algemene voorwaarden als bescherming. Bol.com hoefde de laptops niet te leveren.

Extra zekerheid bij zaken doen

Je wilt als ZZP’er natuurlijk zekerheid bij het aangaan van een zakelijke overeenkomst. De klant wil dat je je afspraken nakomt, maar je verwacht dat dit wederzijds is. Afspraken kunnen mondeling zijn besproken, maar zolang het niet zwart op wit staat is niets zeker. En dat is wel wat je wilt. Je wilt bijvoorbeeld dat de klant betaalt na oplevering. Of dat duidelijk is hoe lang je offerte geldig is. Wanneer er algemene voorwaarden worden opgesteld, worden dit soort zaken gewaarborgd. Je kunt er altijd op terugvallen.

Een goede relatie met je klant

Natuurlijk probeer je problemen eerst op te lossen in onderling overleg. Je wilt immers graag je klantrelatie behouden en door samen om tafel te gaan zitten kun je veel ellende voorkomen. Wanneer je er niet uitkomt of als de belangen botsen kunnen algemene voorwaarden vaak de gewenste objectieve duidelijkheid bieden. Niet alleen nadat je je dienst of product hebt geleverd maar juist ook daarvoor.

Voorkom juridische geschillen

Wanneer afspraken niet nagekomen worden, kunnen klanten gaan klagen en je in het ergste geval aansprakelijk stellen. Wanneer je algemene voorwaarden opstelt, verklein je de kans op juridische geschillen. Of ze kunnen duidelijkheid verschaffen wanneer het wel tot een juridisch geschil is gekomen. Zorg wel dat je de algemene voorwaarden duidelijk ’ter hand hebt gesteld’ door ernaar te verwijzen in je opdrachtbevestiging of op je factuur. Je staat nog sterker door de voorwaarden apart te laten tekenen voor akkoord, samen met je opdrachtbevestiging of contract.