Categorieën
Verzekeringen en pensioen

ZZP & AOV

Veel startende ZZP’ers stellen een Arbeidsongeschiktheids verzekering (AOV) nog even uit. Maar arbeidsongeschiktheid is wel een groot risico!

Mensen die werken in de bouwnijverheid hebben een grote kans op een beroepsziekte zoals klachten door een verkeerde houding of overbelasting. Voor ZZP’ers met een zittend beroep zijn deze risico’s weer veel kleiner. Een AOV is daarom altijd een persoonlijke aangelegenheid die per individuele ZZP’er verschilt.

Waarom een AOV?

Een ongeluk zit in een klein hoekje…… maar kan grote gevolgen hebben! Misschien kun je voor langere tijd niet werken. En dan? Je vaste lasten lopen door. Kunnen en willen je klanten wachten tot je weer beter bent? Je krijgt geen uitkering van de overheid als zelfstandig ondernemer of ZZP’er. Misschien heb je voldoende spaargeld om een langere periode zonder inkomen te overbruggen. Of is het inkomen van je partner voldoende om samen van rond te komen. Is je gezin afhankelijk van jouw inkomen? Neem geen onnodig groot risico en bespreek een AOV met je verzekeringsadviseur.

Wat past bij jou?

Er zijn legio AOV varianten op de markt. Probeer hierbij niet alleen op de prijs te letten, maar zeker ook op de voorwaarden. Let bijvoorbeeld goed op of de verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid uitkeert. Wanneer dit zo is wordt de mate van arbeidsongeschiktheid (en dus je uitkering) bepaald op basis van wat je nog kunt binnen je eigen beroep in plaats van wat je op basis van passende arbeid nog zou kunnen.

Voorkomen is beter dan genezen

Je kunt natuurlijk niet alles voorkomen, maar je kunt het risico op arbeidsongeschiktheid wel verkleinen. Werk zo veilig mogelijk, gebruik goede materialen en neem op tijd rust.

Parttime ondernemer

Ben je parttime ondernemer en werk je ook nog in loondienst? Je werkgever betaalt premies werknemersverzekeringen voor de uren die je voor hem werkt. Voor die uren krijg je dus wel loon als je ziek bent.

Andere bronnen

Heb je voldoende reserves? Dan heb je misschien geen aanvullende verzekering nodig voor de inkomsten uit je ZZP-activiteiten. Ga je op een bepaald moment minder uren werken voor je werkgever? Bekijk dan opnieuw of het nodig is om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. .

Budget ZZP-AOV

Tegenwoordig heb je ook veel budget-verzekeringsvarianten die alleen ernstige ziektes verzekeren of een korte uitkeringsduur (bv 2 jaar) hebben. Als starter krijg je daarnaast vaak de eerste jaren een flinke korting op de premie. Houdt er wel rekening mee dat je na de kortingsperiode het volle bedrag moet betalen.

ZZP’er en zwanger?

Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. Het UWV keert de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) uit. De hoogte van de uitkering is maximaal het wettelijk minimumloon. Als je in het voorgaande kalenderjaar het urencriterium niet haalt, is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de winst die je in dat jaar hebt behaald. Op de website van het UWV zijn alle voorwaarden en details van de regeling te vinden.