Categorieën
ZZP Blog

ZZP bemiddeling, zegen of noodzaak?

Van tijd tot tijd laait de discussie over ZZP bemiddelaars weer op. Een grote groep ZZP’ers kan niet zonder, anderen blijven er liever zo ver mogelijk vandaan. Wat zijn de voor- en nadelen en waar moet je op letten?

Bemiddeling vs Doorlening

Allereerst moeten we een verschil maken tussen het bemiddelen en doorlenen (ook wel detacheren genoemd) van ZZP’ers. Vaak worden de intermediairs op een grote hoop gegooid. Het maakt echter nogal wat uit of je wordt doorgeleend aan je opdrachtgever of dat je wordt bemiddeld.

In het geval van doorlening stuur jij een factuur aan de intermediair voor jouw geleverde diensten. De intermediair stuurt op zijn beurt een factuur (met opslag) aan de opdrachtgever. 
Word je bemiddeld dan stuur jij een factuur voor je diensten rechtstreeks aan je opdrachtgever. Je ontvangt daarnaast een factuur van de bemiddelaar voor zijn geleverde diensten. Bij zuivere bemiddeling heb je daarnaast een contract met je opdrachtgever(s) en een contract met de bemiddelaar.

Voordelen ZZP bemiddeling

Onderstaande voordelen zijn afhankelijk van de exacte diensten die een bemiddelaar biedt. Ik ben in dit geval uitgegaan van diensten zowel gericht op acquisitie als administratie en financiering:

 • Toegang tot een groot netwerk van klanten;
 • Besparing op (declarabele) uren die je anders kwijt bent aan acquisitie, administratie en debiteurenbeheer;
 • Minder kans op leegloop en bijhorende kosten;
 • Meer varieteit en keuze uit opdrachten;
 • Afdekking gevaar en kosten oninbare facturen;
 • Toegang tot ‘onbereikbare’ opdrachtgevers;
 • Mogelijkheid om je volledig te kunnen concentreren op je inhoudelijke werkzaamheden.

Nadelen ZZP bemiddeling

 • Verschraling van je eigen klantennetwerk;
 • (Te) hoge marges die je moet afstaan aan de bemiddelaar;
 • Gevaar op afhankelijkheid van 1 of meer bemiddelaars;
 • Onredelijke concurrentie-bedingen;
 • Bij verkeerde modelovereenkomst risico’s in het kader van de wet DBA

Bemiddeling en de wet DBA

Ook onder de wet DBA die in 2016 is ingegaan kun je via een bemiddelaar werken. In veel gevallen zul je een zelfde modelovereenkomst gebruiken als wanneer je rechtstreeks voor een opdrachtgever werkt. Er zijn echter ook speciale modelovereenkomsten voor bemiddelingssituaties, dat zijn 3-partijen (Jij, bemiddelaar en opdrachtgever) overeenkomsten. Het is in het kader van de wet DBA uiteraard wel belangrijk dat jij als ZZP’er verantwoordelijk bent voor het geleverde resultaat, dat je zelf je werkzaamheden kunt indelen en dat je risico loopt. De ‘zuivere’ bemiddelaar is dus een partij die niet betrokken is bij de uitvoering van het werk maar puur een dienstverlener die door jou wordt ‘ingehuurd’.

Zuivere ZZP bemiddeling

Voor de duidelijkheid zetten we hieronder de belangrijkste punten op een rij waarop je moet letten of je met een bemiddelaar of detacheerder (doorlener) te maken hebt:

 • Je factuur voor de geleverde diensten gaat rechtstreeks naar de opdrachtgever;
 • Je hebt een contract met de opdrachtgever voor jouw diensten;
 • Je hebt een contract met de intermediair voor de diensten (acquisitie, financiering, debiteurenbeheer etc.) die zij aan jou leveren;
 • Je krijgt een factuur van de intermediair voor deze diensten;

De punten die hieronder volgen worden per bemiddelaar anders ingevuld. Zijn deze ook van toepassing dan is er 100% sprake van pure bemiddeling:

 • Je loopt zelf het risico op een oninbare factuur;
 • Je kunt zelf de werkzaamheden bij je opdrachtgever indelen en eventueel een vervanger sturen;
 • Bij klachten of een wanprestatie ben jij verantwoordelijk en moet jij dit oplossen.

Zelf doen of toch de ZZP bemiddelaar?

Dit is voor iedereen een eigen overweging en keuze. In mijn optiek kun je een bemiddelaar zien als iedere andere dienstverlener die je inhuurt ter ondersteuning van je ZZP activiteiten. Zorg alleen dat je er niet te afhankelijk van wordt, zoals je ook niet je hele lot in handen legt van een bank of boekhouder.

Wat is jouw mening over ZZP bemiddeling? Deel deze hieronder.