Categorieën
Tools

Gratis urensheet voor onderbouwing urencriterium

Leg als ZZP’er alle uren die je besteed goed vast als onderbouwing voor je urencriterium. Gebruik daarvoor onze gratis fiscusproof urenregistratie in excel om je uren bij te houden!

Het urencriterium als voorwaarde voor ondernemersaftrek

Als ondernemer met een eenmanszaak heb je al snel recht op de ondernemersaftrek. Dit is een verzamelnaam voor diverse aftrekposten die je winst verlagen, waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt.

Een van de voorwaarden om gebruik te maken is dat je voldoet aan het urencriterium: je moet minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming besteden. Deze uren kun je beter goed bijhouden om bij een eventuele controle door de belastingdienst goed beslagen ten ijs te komen.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle directe en indirecte uren die je in je onderneming stopt tellen mee. Dus niet alleen de gefactureerde uren aan je opdrachtgevers maar ook alle andere uren die verband houden met het krijgen van opdrachten, het voorbereiden van je werk, het op peil houden van je kennis en overige uren die je steekt in je algehele bedrijfsvoering:

Bijhouden uren ten behoeve van urencriterium

Het is van essentieel belang dat je al deze uren goed bijhoudt om aan te tonen dat je terecht gebruik maakt van het urencriterium. De belastingdienst kan bij een controle vragen naar een onderbouwing die meer moet zijn dan wat losse aantekeningen en/ of je agenda.

Handig urenregistratie om je uren bij te houden

Speciaal hiervoor hebben wij een handig, gratis urensheet ontwikkeld waarmee je een sluitende urenadministratie maakt in excel of ander spreadsheet-programma.

zzp onderbouwing urencriterium bijhouden uren

Alle direct en indirecte uren zijn eenvoudig per dag vast te leggen in vaste rubrieken. Alle uren worden vervolgens automatisch doorberekend per dag, week, periode en urensoort! In een oogopslag kun je vervolgens per periode zien waar je je uren aan hebt besteed en of de verhouding tussen gefactureerde en niet-gefactureerde uren gezond is.

Inzicht in je bestede uren

Onze gratis urensheet geeft je tevens inzicht in je bestede uren, per week, periode en jaar. Daarmee kun je zelf bekijken of je je uren op een verantwoorde manier besteed en of je niet teveel bezig bent met ‘bijzaken’. Wanneer je bijvoorbeeld veel uur besteed aan administratieve zaken zou je kunnen besluiten je administratie uit te besteden als je daarmee meer declarabele uren beschikbaar krijgt.

zzp onderbouwing urencriterium totalen uren

Aansluiting urenadministratie op andere activiteiten

Het is cruciaal dat de uren die je bijhoudt aansluiten op je uitgevoerde werk, opdrachten en al je andere activiteiten. Deze relatie moet ook blijken uit andere manieren waarop dit is vastgelegd:

  • Facturabele uren moeten overeenkomen met verstuurde facturen voor de betreffende week of periode
  • Reistijd moet overeenkomen met de daadwerkelijke afstand tot je opdrachtgever en aansluiten op je kilometeradministratie
  • Reis je met OV, bewaar dan de afschriften van je OV Chipkaart
  • Acquisitie moet aansluiten op vastgelegde contactmomenten in je CRM systeem
  • De hoeveelheid bestede tijd aan je administratie moet verband houden met de administratie die je zelf uitvoert en aan een boekhouder uitbesteed
  • Uren besteed aan netwerken moeten overeenkomen met bezochte netwerkevenementen en afspraken in je agenda
  • Etcetera

Download gratis onze urensheet

Je kunt onze urensheet gratis downloaden, deze is te gebruiken in Excel, Calc (Open Office), Google spreadsheets etcetera Het is uiteraard mogelijk om de sheet aan te passen en eigen kolommen met activiteiten toe te voegen. In de sheet zelf staat uitgelegd hoe je dit doet.