Categorieën
KVK

Rechtsvorm kiezen als ZZP’er

De meeste ZZP’ers kiezen voor een eenmanszaak als rechtsvorm. Maak je weinig winst, dan is dit meestal de beste keuze en levert een eenmanszaak of VOF het meeste belastingvoordeel op.

Bij een eenmanszaak gelden er bovendien minder wettelijke verplichtingen voor de administratie, besluitvorming en winstverdeling dan voor een BV. Daarnaast zijn er geen extra kosten verbonden aan het oprichten van een eenmanszaak, behalve die van de inschrijving bij de KVK.

Met een BV daarentegen loop je persoonlijk minder (financieel) risico en kun je binnen je bedrijf vermogen opbouwen. Bij een conflict of faillissement is de BV als rechtspersoon immers als eerste aansprakelijk, jij als privé-persoon blijft dan buiten schot.

Een BV is wel duurder in oprichting, je moet dit door een notaris laten doen en een oprichtingsakte laten opstellen. Ook het ‘onderhoud’ van de BV is duurder, zo moet je onder andere een jaarrekening laten opstellen.

Flex BV oprichten

Met de invoering van de Flex BV is de drempel voor ZZP’ers lager geworden om een BV op te richten of om over te gaan. De oprichting is goedkoper en er is geen verplicht kapitaal dat gestort moet worden.

Eenmans BV

Sommige ZZP’ers die langdurig voor een zelfde opdrachtgever werken, doen dit vanuit een BV constructie waarbij een deel van de aandelen van die BV in handen van een derde is. Hiermee wordt een arbeidsrelatie – en alle vervelende gevolgen van dien – met de opdrachtgever voorkomen. Je bent dan in dienst van je eigen BV en daarmee ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Samenwerken met een partner

Het komt steeds vaker voor dat ZZP’ers met elkaar samenwerken. Wanneer de samenwerking een structureel karakter krijgt zijn er verschillende manieren waarop je dit juridisch/ financieel kunt regelen:

  • Jullie richten samen een onderneming op, zoals een vof, bv of een coöperatie.
  • Je richt beiden een eenmanszaak op en je huurt elkaar in voor bepaalde opdrachten. Zo zijn jullie onafhankelijk van elkaar en kun je zelf je koers blijven bepalen.
  • Jullie richten allebei een eenmanszaak op. Daarnaast richten jullie samen een vof of bv op, waarmee jullie onder een gezamenlijke naam opdrachten uitvoeren.

Leg de afspraken met je zakenpartner altijd vast in een samenwerkingsovereenkomst of aandeelhoudersovereenkomst.

Er kunnen verschillende redenen zijn om je samenwerking formeel vast te leggen zoals hierboven genoemd. Wanneer je samen een (nieuw) merk gaat neerzetten is dat handig als dit afgeschermd is en met een gezamenlijke entiteit (VOF, BV of anders) is het eigendom voor jullie beiden. Dit geldt ook voor de inkomsten, uitgaven, risico’s en verplichtingen die jullie samen aangaan.

Coöperatie als samenwerkingsvorm

De coöperatie is voor steeds meer ZZP’ers een populaire rechtsvorm om samen te werken. Je richt een coöperatie eenmalig op bij de notaris waarbij je de statuten laat aansluiten bij je activiteiten. Vervolgens regel je zelf de toe- en uittreding van leden.

De coöperatie is vooral prettig als je (af en toe) wilt samenwerken en daarnaast je eigen activiteiten, identiteit en zelfstandigheid wilt behouden. De coöperatie fungeert eigenlijk als schakel tussen leden en de opdrachtgever en is meestal een ‘Coöperatie UA’ (UA staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid). Zo kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden bij een faillissement.

Voor opdrachtgevers is een coöperatie een prettige opdrachtnemer omdat men met een partij heeft te doen. Let op: in sommige branches is men niet gewend om met coöperaties te werken en kunnen opdrachtgevers juist huiverig zijn om zaken te doen.

Laat je adviseren

Twijfel je over de juiste rechtsvorm of wil je weten wat er in een samenwerkingsovereenkomst moet worden opgenomen? Raadpleeg dan een accountant, juridisch adviseur of de Kamer van Koophandel.