Categorieën
Inkomsten

Marges en omzet berekenen als ZZP-er

Alle voorbereidingen en inspanningen als startende ondernemer hebben uiteindelijk als doel om omzet met je activiteiten te genereren. Hoe maak je vervolgens een inschatting van je uiteindelijke omzet?

Declarabele uren, aantal projecten of omzet schatten

Als je net start is het vaak lastig om een inschatting te maken van je verwachte omzet. Vaak is dit direct gekoppeld aan het aantal declarabele uren dat je kunt gaan maken. Dit is de basis om een verwacht inkomen te kunnen berekenen. Probeer dit realistisch in te schatten. Zeker in de startperiode als ZZP’er zul je meer tijd kwijt zijn aan administratie, acquisitie en andere zaken. Ook zul je vaker zonder klus zitten of geen directe aansluiting tussen twee opdrachten hebben. Maak een berekening voor de gewenste situatie en de aanloopfase. Werk je op urenbasis dan kun je voor jezelf de volgende berekening maken, bijvoorbeeld:

Gewenste fase Aanloopfase
– 52 weken in een jaar – 52 weken in een jaar
– 46 werkweken – 46 werkweken
– 42 weken productief – 37 weken productief
– 36 uur per week declarabel – 30 uur per week declarabel
– 42 x 36 = 1512 uur – 37 x 30 = 1110 uur
– 1512 x €50 = € 75.600 omzet – 1332 x €50 = € 55.500 omzet

Je kunt hier een eenvoudige rekenhulp downloaden om je omzet in te schatten: {phocadownload view=file|id=31}

Stel realistische doelen

Wanneer je vol enthousiasme met je ZZP plannen begint wil je nog wel eens te rooskleurig naar je omzetverwachting kijken. Hou het enthousiasme vast, wees echter realistisch. Maak je verwachting zo concreet mogelijk. Hoeveel uur denk je declarabel te maken, hoeveel projecten, hoeveel omzet etcetera. Misschien heb je al wat klanten of toezeggingen in portefeuille. Kijk hier nog eens kritisch naar. Hoe hard zijn die toezeggingen, stel dat die ene grote klant afvalt, hoe sta je er dan voor? Wees niet blind voor tegenvallende omzet, maar zorg dat je hierop voorbereid bent. Zowel financieel als met een alternatief plan.

Verschil omzet en inkomsten

Sommige ZZP’ers worden nog wel eens in verwarring gebracht door hun zakelijke banksaldo. Hun financiële positie lijkt dan rooskleuriger dan die in werkelijkheid is. Dit saldo moet vaak nog vermindert worden met zaken als de af te dragen BTW, periodieke kosten, inkomstenbelasting, eventueel een voorlopige aanslag etcetera.

Zorg dat je een goed idee hebt van wat een reëel inkomen is dat bij je omzetniveau hoort. Laat dit indien mogelijk voorrekenen door een boekhouder. Dit is namelijk sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Neem dat bedrag maandelijks op als loon en gebruik een eventueel overschot op je zakelijke rekening als buffer. Zet dit apart op een spaarrekening, vaak heb je het nog nodig om een van bovenstaande belastingen of kosten te voldoen.