Categorieën
Parttime starten

Combinatie baan & ZZP’er

Moet je voor je parttime onderneming direct bereikbaar zijn voor klanten? Kun je minder gaan werken of moeten je ZZP activiteiten in de avonduren of in het weekend plaatsvinden? Kortom: hoe combineer je je baan met je ZZP activiteiten?

Bereikbaar voor je klanten

Indien je overdags gebeld wordt door klanten van je eigen bedrijf kan dat wrijving geven met je collega’s en/ of je leidinggevende. Ook komt het niet professioneel over als je op fluistertoon moet gaan praten of dat je continu gesprekken moet wegdrukken omdat het niet uitkomt. Probeer in dat geval op vaste tijden bereikbaar te zijn en communiceer dat ook naar je klanten. Daarnaast kan een goede bereikbaarheid per email of een goed support/ informatieformulier op je website ook helpen.

Bepaal jouw ‘ZZP dagen’ naast je baan

Veel ZZPers beginnen voor zichzelf op de dag(en) dat ze toch al vrij waren of die vrij kwamen omdat hun kinderen naar school gingen. Heb je die luxe niet en start je in de avonduren of weekend? Maak dan goede afspraken met het thuisfront! Het is hoe dan ook verstandig om zoveel mogelijk vaste dagen of dagdelen in de week te hebben dat je als ZZP’er actief bent. Dit maakt het plannen van je werk en afspraken een stuk makkelijker. Ook weten je klanten en relaties dan wanneer je het beste te bereiken bent.

“Ik ben naast mijn baan begonnen als ZZPer in combinatie met mijn toenmalige baan. Ik vond de overstap naar direct 100% voor mezelf beginnen te groot om in een keer te doen. Om mijn eigen activiteiten goed te kunnen scheiden van mijn werk in loondienst heb ik wel direct gezorgd voor aparte ‘communicatiemiddelen’. Dus een eigen emailadres en een aparte mobiele telefoon. Zo kon ik ook makkelijk kiezen wanneer ik op welke manier bereikbaar zou zijn. En heel handig: mijn man die vaak thuis was in die tijd kon de 1e lijns vragen van klanten afhandelen. Wel zo professioneel!”

Lidwien, 48 jaar – ZZP Coach

Haalbaarheid van je plannen

Door part-time te gaan ZZP’en kun je op een financieel veilige manier de haalbaarheid van je plannen vaststellen. Je springt niet direct in het diepe en kunt gaandeweg je ondernemerschap ook bedenken of dat het persoonlijk bij je past. Het gevaar hierbij is anderzijds dat je onvoldoende tijd en focus aan je ZZP activiteiten kunt besteden. Daardoor kom je misschien niet verder en blijf je op een ‘startersniveau’ ondernemen. Probeer daarom evaluatiemomenten in te bouwen en bedenk vantevoren goed wat je wilt bereiken als ZZP’er en binnen hoeveel tijd.

Duurzame combinatie ondernemer en werknemer

Je kunt ook bewust kiezen voor een blijvende combinatie van ondernemer en werknemer. Het heeft allebei zijn voordelen en je kunt op beide vlakken een ander soort voldoening vinden. Als werknemer kun je sparren met collega’s, ben je onderdeel van een organisatie en heb je een sociale kring om je heen. Als ZZP’er kun je juist vrijer opereren en kun je je op andere vlakken ontplooien en ontwikkelen.

Vangnet voor ziekte en werkeloosheid

Een praktisch en niet onbelangrijk aspect van part-time ondernemen is het vangnet dat het dienstverband biedt. Wanneer je ziek wordt ben je voor de uren dat je in loondienst bent automatisch ‘verzekerd’. Ook bouw je gedeeltelijk pensioen op en heb je recht op een uitkering als je je baan verliest. Al deze zaken moet je als ZZP’er uiteraard zelf regelen. Overigens is het aan te raden om voor het deel dat je zelfstandige bent ook reserves op te bouwen en na te denken over verzekeringen en je oude dag.

Administratieve verplichtingen

Hou er rekening mee dat je als part-time zelfstandige dezelfde administratieve verplichtingen hebt die je als full-time ZZP’er hebt. Zo moet je je administratie 7 jaar bewaren en moet er een duidelijke verslaglegging zijn van je inkoop en verkoop. Ook moet je je gewoon inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Tip: betaal je weinig (minder dan € 1883 per jaar) BTW na aftrek voorbelasting? Dan heb je wellicht recht op de kleineondernemersregeling en kun je deze BTW terugvorderen.