Categorieën
Parttime starten

Part-time starten en bijhorende risico’s

Als zelfstandige loop je risico’s. Voor een parttime ZZP’er zijn sommige risico’s al gedeeltelijk verzekerd via de werkgever. Een aantal zaken  echter niet!

Geen dekking van je privé WA verzekering

Eventuele risico’s en aansprakelijkheid van je parttime ZZP activiteiten zijn niet verzekerd onder je privé aansprakelijkheids verzekering. Denk dus goed na of er uit je werkzaamheden risico’s voortvloeien die je als ondernemer moet verzekeren. Je kunt hier een aparte bedrijfsaansprakelijkheid– of een beroepsaansprakelijkheid verzekering voor af sluiten.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Voor ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn alle uren in loondienst en het inkomen dat je in loondienst verdient ‘verzekerd’ via je werkgever. Bedenk of het nodig is om je aanvullend te verzekeren voor de uren die je als zelfstandige werkt. We raden je aan om regelmatig de balans op te maken, zeker als je het aantal uren in loondienst afbouwt.

Werkeloosheid vs niet-declarabel

Als je je baan verliest heb je (meestal) voor die uren recht op een WW uitkering. Je zult dan ook voor die uren moeten solliciteren. Het UWV kan met argusogen kijken naar de uren die je wel maakt als ZZP’er en de inkomsten die je daar uit haalt. Er kan zelfs worden aangestuurd op uitbreiding van die uren nu je geen betaalde baan meer hebt. Hier hoef je natuurlijk niet mee akkoord te gaan, maar dit moet je wel goed kunnen onderbouwen.

Anderzijds kunnen je opdrachten als zelfstandige wegvallen en ben je misschien alleen afhankelijk van de uren die je in loondienst maakt. Wellicht is het mogelijk om hierover met je werkgever een afspraak te maken dat je in dat geval meer uren voor hem kunt werken?

Pensioen voorzieningen

Je pensioenopbouw wordt lager als je minder uren in loondienst werkt. Het is vaak lastig om je pensioenopbouw op niveau te houden en extra pensioen op te bouwen vanuit je ZZP inkomen. Uiteraard kun je hiervoor zelf geld apart zetten. Let op: vaak kun je als parttime ondernemer geen gebruik maken van de Fiscale Oudedags Reserve (FOR).

Wel of niet de volgende stap zetten

Naast bovenstaande ’tastbare’ risico’s kan het als parttime ondernemer lastig zijn om met je bedrijf de volgende stap te zetten, als dat je ambitie is. Het voordeel van veilig ondernemen kan hiermee een valkuil worden. Probeer daarom regelmatig jezelf een spiegel voor te houden en jezelf de vraag te stellen: stel dat ik meer uren aan mijn bedrijf kan besteden, wat levert me dat op? De extra opbrengst kan bestaan uit meer declarabele uren, maar ook uit: verdere ontwikkeling van je onderneming (en jezelf), investeren in uitbreiding van je dienstenaanbod, klantenbestand etcetera.